Babysang i Hov kirke


Vi har babysang i Hov kirke annenhver torsdag, ulike uker kl 11:00 

 

 

Våren 2019 er det samlinger 31. januar, 14. februar (Vinterferie 28.februar), 14. og 28. mars, 11. og 25. april, 9. og 23. mai.

Samlingene ledes i samarbeid av musikkterapeut Magnhild Hesla og menighetspedagog Linda Gudbrandsen. Vi har ulike musikkaktiviteter i ca. en halv time, og etterpå er det tid for at barna kan spise og leke litt sammen (eller sove!) mens vi voksne tilbys en enkel lunsj til kr 30,-.  Ellers koster det ingenting å være med og du trenger heller ikke melde deg på. Ta gjerne med deg et teppe barnet ditt kan ligge på.

Babysang retter seg mot barn i sitt første leveår. Her møtes foreldre/omsorgspersoner sammen med de minste til uformelle «musiske samvær» som gir rom for meningsfulle og gode opplevelser.

Din stemme er akkurat den rette for ditt barn og det er din stemme barnet vil høre.  

Din stemme vil for barnet være forbundet med omtanke, nærhet og ikke minst trygghet.

Babysang og musiske møter handler i stor grad om samspill og kommunikasjon. Barnet uttrykker seg gjennom mimikk, bevegelse og lyd. Barn har ulike reaksjoner på musikalske inntrykk og vi blir oppmerksomme på barnets responser ved å la det få tid til å reagere. Formidlingen av «babysang» til disse aller yngste inviterer i stor grad barnets voksenpersoner til å delta - slik at musikkstoffet også kan brukes i barnets hverdag. Gode musikkopplevelser er viktig for barn av mange grunner:

  • Kan stimulere sanseutviklingen
  • Kan skape samhandling og samhørighet mellom voksne og barn
  • Kan stimulere barnets utvikling perseptuelt, språklig, og emosjonelt.

De voksne får mulighet til å lære sanger, rim og regler som kan brukes i hverdagen. Noen blir mer fortrolige med å bruke stemmen og begynner å synge mer med barnet sitt.

På Babysang vil du lære nye sanger, rim/regler, bli minnet på noen du kanskje har glemt, og du vil oppdage nye måter å bruke sanger og enkle instrumenter på.

Hva slags aktiviteter brukes: 

  • Lytte til sang og tale/ smile, le og herme
  • Sanger på den voksnes fang
  • Sanger, rim og regler som er kjent fra før
  • Sanger der barnet ligger på ryggen/ magen på gulvet og den voksne leker med barnet 
  • Sanger der babyen bæres rundt av den voksne (vuggesanger /gyngesanger /nynnesanger) Gode musikkopplevelser er godt!
  • Musikk er god bagasje
  • Musikk gir sanseopplevelser

Samlingene passer best for babyer under 1 år, men et par ganger i halvåret har vi også samlinger for 1-åringer. Disse samlingene holdes på ettermiddagen, av hensyn til foreldrene som har startet i jobb igjen.

Vi har en messenger-chat hvor vi legger til alle som er interesserte i Babysang. Den bruker vi til å gi info og minne om samlingene. Hvis du vil være med i chatten, kan du ta kontakt med Linda Gudbrandsen, tlf: 92018100 (Linda Chalin på Facebook).

 

Velkommen på Babysang!

Maghild Hesla - Musikkterapeut

og Linda Gudbrandsen - menighetspedagog

Tlf: 92018100

 

 

 

 

Tilbake