Covid19-situasjonen - Informasjon fra Kirken i Søndre Land


Torsdag den 7. mai trer det i kraft nye retningslinjer i forhold til coronasituasjonen, gitt av sentrale myndigheter. I samråd med kommuneoverlegen vil vi legge ut lokale retningslinjer for Søndre Land på mandag ettermiddag.

 

Som følge av "coronasituasjonen" som preger Norge og verden i disse dager, har store deler av samfunnet måtte innrette seg på nytt. Dette gjelder også Den norske kirke i Søndre Land. Med bakgrunn i bestemmelser fra myndighetene, er følgende retningslinjer gjort gjeldende for Kirken i Søndre Land:

Kirkekontoret holder stengt
Kirkekontoret holder stengt inntil videre. Telefonen er åpen man - tor mellom klokken 11 - 14, så langt kapasiteten tillater det.

Gudstjenester
Alle gudstjenester er utsatt inntil videre. Du kan se vår siste digitale gudstjeneste på Facebook og på hjemmesiden vår.

Begravelser
Det er p.t. tillatt med inntil 10 stykker i begravelser. Dette antallet inkluderer også kirkens og begravelsesbyråets personale.

Dåp
Allerede planlagte dåpshandlinger gjennomføres som planlagt, men kun med den nærmeste dåpsfamilie til stede. Maks antall til stede er 10 stykker, inkludert kirkens personale. Det jobbes felles retningslinjer for aktiviteter i kirken, som forventes å være klar i begynnelsen av mai.

Konfirmasjoner
Konfirmasjonene foreløpig utsatt til høsten og det arbeides med fastsettelse av nye datoer. Kirken forstår at man ønsker nye datoer for konfirmasjon så snart som mulig. Dersom de nye datoene blir satt for tidlig, risikerer man å måtte utsette konfirmasjonene ennå en gang, dersom tiltakene videreføres. Vi avventer derfor nye retningslinjer fra myndighetene, som kan gi en god nok indikasjon på når det kan være mulig å avholde konfirmasjonene til høsten. Vi jobber også med alternative planer. Informasjon blir sendt ut så snart som mulig.

Vigsler
Vigsler gjennomføres, men med de til enhver tid gjeldende restriksjoner inntil situasjonen er avklart. Pr. 16/4 er maksantallet ved vigsler 10 stykker, inkludert kirkens personale (normalt prest, organist og kirketjener).

Samtaler
Vi ønsker å være tilstede så godt vi kan i denne vanskelige tiden, og det er mulig å få samtaler med prestene. Disse må gjennomføres via telefon. Prestene kan nås på telefon 917 36 352 (Gitte Bergstuen) og 952 79 498 (Øystein Wang).

Andre aktiviteter
Alle andre aktiviteter i regi av kirken, som for eksempel kor, Tårangenter, konfirmantsamlinger, besøk i barnehager og skoler osv., er utsatt inntil situasjonen er avklart.

Tilbake