Velkommen til digital kirke!


Vi kan ikke samles i kirken som vi vanligvis gjør. Derfor inviterer kirken i Søndre Land til fellesskap og gudstjeneste på nett. Vi legger også ut gudstjenester fra Nordre Land. Dette er påskens gudstjenester:

 

Vi kan ikke samles i kirken som vi vanligvis gjør. Derfor inviterer kirken i Søndre Land til fellesskap og gudstjeneste på nett. Vi legger også ut gudstjenester fra Nordre Land. Dette er påskens gudstjenester:
 

Landåsbygda kirke, palmesøndag kl.11.00

Østsinni kirke, skjærtorsdag kl. 11:00

Nordsinni kirke, langfredag kl 11:00

Enger kirke, 1. påskedag kl.11.00

Informasjon om nasjonalt program kan du finne på www.kirken.no/påske2020

 

Gudstjenestene legges ut her på våre hjemmesider og på våre Facebooksider: "Kirken i Søndre Land"

Gudstjenesten ligger ute en uke før vi fjerner den.

Gudstjenesten denne uken er fra Palmesøndag i Landåsbygda kirke:

 

 

Her er også vår Påskesamling for barn:

 

Tilbake