Velkommen til babysang høsten 2024!


Høsten 2024 inviterer vi igjen til babysang i Hov kirke, ledet av musikkterapeut Magnhild Hesla. Tirsdager kl 11-13 er tidspunktet, og første dato er 20. august. Velkommen!

Sang, musikk og bevegelse gir både stimuli og bidrar til utvikling, samt at det er en arena for barn og voksne å knytte enda sterkere bånd gjennom felles opplevelser.

I tillegg er babysang et fint sosialt møtepunkt for de voksne, som gir mulighet til å komme i kontakt med andre som har barn på samme alder.

Vi er derfor glade for at vi til høsten igjen kan invitere til babysang i Hov kirke, tirsdager fra klokka 11 til 13.

Musikkterapeut Magnhild Hesla vil lede samlingene, som er åpne for babyer under ett år. 

Høstens datoer er som følger:

- 20. august 

- 27. august

- 3. september

- 10. september

- 24. september

- 8. oktober

- 22. oktober

- 29. oktober

Mer info kan finnes på Facebook-siden "Babysang i Hov kirke", der du også kan melde deg på. Påmelding kan også gjøres til tlf. 930 09 161.

Tilbake