Kirkefest for barn og unge


Tirsdag 28. mai klokka 17 inviterer Søndre Land menighetsråd til kirkefest for barn, unge og voksne i Hov kirke. Det blir musikk, sang, dans og kunstutstilling - samt at barna får intervjue biskopen som er på besøk. 

Under kirkefesten intervjues biskop Ole Kristian Bonden av barn, og det blir musikk ved Søndre Land skolekorps og aspirantkorps.

Søndre Land barnegospel vil synge, og en dansegruppe fra Kulturskolen vil holde en oppvisning.

Det vil også bli satt opp en kunstutstilling av elever fra Kulturskolen i kirka denne ettermiddagen.

Vi serverer gratis is og brus, og inngangen er gratis for alle.

Velkommen til en skikkelig festaften i Hov kirke!

Tilbake