Barnegospel


Vil du være med i Søndre Land Barnegospel? 

Er du mellom 5 og 12 år, kan du bli med oss og synge!

 

Vi starter opp igjen etter sommerferien og øver i Hov kirke på tirsdager kl. 17:30-18:15.
Hvis du vil være med, er det bare å møte opp. De første to øvelsene er åpne for de som vil prøve seg :)

Vi synger på ulike familiegudstjenester, juletrefesten og julegudstjenesten i Hov kirke. Noen ganger synger vi for de eldre på Hovli alders- og sykehjem. 

Koret er medlem i KFUK-KFUM og det koster kr 100 pr år å være med i koret, og alle får en korgenser som vi bruker når vi opptrer.
Vi ønsker alle gamle og nye sangere i koret hjertelig velkommen!

Vil du vite mer, kan du ta kontakt med Øystein (Tlf: 952 79 498).  

Tilbake