Vel møtt til Gudstjeneste i Hov kirke


Søndag 21. januar kl 11.
Tre barn skal døpes, vi feirer nattverd, og temaet er "Ved kilden"

Hvor har du dine kilder?  Vi møter Bibelfortellingen om Jesus som møter den samaritanske kvinnen ved en brønn....
Øystein Wang leder Gudstjenesten. Svetlana Starcheusova er kantor, og Bjørn Robert Grimsrud deltar også.

Tilbake