Konfirmantinfo 2024Kjære konfirmanter og foresatte. Hov og Enger

Konfirmantopplegget framover med noen endringer. Sjekk samling før fasteaksjonen

 

/Portals/0/Konfirmant%20opplegg%20varen%202024%20Bruk%20denne.pdf

Konfirmantopplegget for Våren 2024 Hov/Enger-konfirmantene. NB. Sjekk endringer!

 

Konfirmantopplegget VÅREN 2024 for Hov/Enger-konfirmantene  Fra 17.mars og ut året.  Endret

Lørdag 17. februar kl 10-13 i Hov. (For alle konfirmantene i S. Land)
Vi lager gudstjenesten som konfirmantene vil holde
Søndag 18. februar (NB) kl. 11 i Skute kirke (for alle konfirmantene) Frammøte kl 1030.

Onsdag 6. mars/Torsdag 7. mars. Kl 15-1630.
Pizzasamling hos Øystein i Nistuguvegen 10.
(Vi må fordele konfirmantgruppa på 2- )

NY ENDRING:
Søndag 10. mars kl. 11: Fastegudstjeneste i Hov kirke kl 11
Etterfølgende Orienteringsmøte om Fasteaksjonen. Enkel kirkekaffe/kirkebrus

( Denne utgår derfor : Torsdag 14. mars kl. 1430-1630 på Ungdomsskolen. = avlyst)

Tirsdag 19. mars kl 17-19: Fasteaksjon
Vi går fra dør til dør og samler inn penger til Kirkens Nødhjelp.
NB! Foreldre/foresatte må være med som sjåfører.

Onsdag 3. april kl 15-1630 Undervisningssamling i Hov kirke.

Onsdag 24. april kl 15-1630 Undervisningssamling i Hov kirke.
Forberedelse til samtalegudstjeneste.

Søndag 5. mai kl 18 Samtalegudstjeneste i Hov kirke for konfirmanter, foreldre/foresatte og hele familien. Enkel bevertning.

Onsdag 22. mai kl 15-1630 Øvelse til konfirmasjon i Hov kirke og fotografering

Lørdag 25. mai  Kl. 11 og 13: Konfirmasjoner i Hov kirke
Søndag 26. mai Kl. 11: Konfirmasjon i Hov kirke
Søndag 2. juni kl. 11: Konfirmasjon i Enger kirke.

 

 

Tilbake