Valgresultat Fluberg, Skute og Søndre Land sokn.


Takk til alle som stilte til kirkevalget, til de som bidro med gjennomføringen av valget, og til alle som stemte. 

Her kunngjøres representantene som skal sitte i menighetsrådene de denste 4 årene: 

SKUTE

Medlemmer:

Anne Mette Haug

Ann Jorunn Odden

Trond Skogen

Merete Gulbrandsen Struksnæs

Varamedlemmer:

Unni Haugerud

Rune Bjørgo

Hilde Wang-Svendsen

 

 

FLUBERG:

Medlemmer:

Elsa Karin Brenden

Terje Lindalen

Lasse Madsstuen Sveen

Unni Hagenborg

Britt Elin Røvik

Eli Lundgård Vasenden

Varamedlemmer:

Wenche Bjor Sæthre

Anne Kirsti Bilit Nybakke

Ruth Beate Frilseth Straume

Harald Nygaard Mikkelsen

 

 

SØNDRE LAND:

Medlemmer:

Marit Jorun Amlien

Erik Hagaseth Haug

Bjørn Robert Grimsrud

Guro Nørstebøen Blikset

Ingelill Vangen

Bente Skårberg

Varamedlemmer:

Linda Chalin Grelland Gudbrandsen

Astrid Mørch

Bjørn Arild Johansen

Gunn-Merete Bergheim Rustøe

 

Du finner alle valgresultater for hele landet på www.kirkevalget.no

 

Tilbake