Kirkesafari Lørdag 9. september


Velkommen til Kirkesafari 9. september.
Frammøte: Landåsbygda kirke kl 10. 
Dessverre kan vi ikke kjøre med ferge i år, pga. ødelagte brygger pga. vannflom.
Vi kjører med buss.
Det betyr at foreldrene slipper å hente i Enger, men kan møte i Hov kirke kl 16 til Sangsamling. 
Se programmet her
 

Program kirkesafari 2023

 

 

Kl. 10.        Samling i Landåsbygda kirke.
Foreldre kjører til Landåsbygda og venter på oss der. Bli gjerne med inn på samlingen. Orientering om kirken - og altertavlen. Tema: Bønn og Nattverden- 

                        Teksten om Fariseeren og Tolleren – og om fellesskap (altertavla.)
Vi får med oss steinen – og skriver bønner.
Foreldre/foresatte kjører oss ned til Fluberg kirke.(ca kl 1040)  
Foreldrene får så «fri» og kan kjøre hjem 😊

 

Kl. 11.        Samling i Fluberg kirke. Orientering om kirken og krypten:
Tema: Fra død til Liv – Jesu oppstandelse  Påske- og  Kirkeskipet

 

Kl. 1140     Vi kjører videre med buss til Ringelia, vestsida.

 Kl. 12.    Pizza-lunch på Annas Cafe, Vestsida.

Kl. 13.        Samling i Skute kirke. Orientering om kirken.

Tema Dåpen -”Dåpsgudstjeneste”

Kl. 14.         Buss videre til Enger kirke (via Hov)

Kl. 1445.    Samling i Enger kirke –  ”Han lar meg ligge i grønne Enger.”
En kirkevandring gjennom Salme 23 i stillhet. 
Vi er sammen i stillhet i kirkerommet. Vi legger fra oss steinen vi har båret på. Vi tenner lys – vi ”lager en sti” og kan knele ned ved alteret.

Kl. 1545     Buss fra Enger til Hov kirke

Kl. 16          Sangsamling i Hov kirke med konfirmanter og foreldre/foresatte.

Vi synger salmer og sanger. Noen av bønnene leses opp

Kl. 1630     Vi reiser hjem.

Tilbake