Informasjon vedrørende siste del av konfirmasjonsåret 2023


Til konfirmanter og foresatte!

Konfirmantåret er på hell. Etter mange samlinger, gudstjenester, konserter, aktiviteter og leir, gjenstår det nå kun en gudstjeneste (samtalegudstjenesten), før fotografering og øvelse til konfirmasjonsgudstjenesten.

I den anledning legger vi ut informasjon om den siste delen.

Samtalegudstjenestene søndag 7.november vil foregå i Skute- og Hov kirke. Konfirmantene i Skute feirer gudstjeneste kl. 11 (de har også en samling i kirke dagen i forveien, infoark delt ut), og konfirmantene i Fluberg, Landåsbygda og Hov feirer gudstjenste kl.18 Planen var at konfirmantene i Fluberg og Landåsbygda skulle ha sin samtalegudstjenste i Fluberg kirke. Dessverre har vi raskt blitt nødt å endre på dette. Ikke fordi vi ønsker å bytte kirke, men på grunn av strømkrisen som nå har satt oss i den situasjon at vi ikke lengre har råd til å holde alle kirkene åpne. Som prester hadde vi aldri trodd at vi skulle havne i en slik situasjon, men der er vi altså nå, og vi må bare gjøre det beste ut av en ekstremt vanskelig situasjon. Når det er sagt så lover vi at det kommer til å bli en fin gudstjeneste i Hov, og vi håper at så mange som mulig av dere foresatte stiller, for denne kvelden vil vi få høre konfirmantenes tanker om flere store spørsmål. Hov kirke søndag 7.mai kl.18

Onsdag 10.mai møtes konfirmantene fra Fluberg og Landåsbygda til fotografering og øvelse til konfirmasjonsgudstjenesten. Vi starter kl.16 og regner med å være ferdig senest 17.30. Denne dagen er det viktig at også foresatte er med. Dette for å sjekke at konfirmantkappen passer, og få den merket og hengt opp slik at den er klar til konfirmasjonsdagen. Vivian er i kirken fra klokken 14.30 slik at de som kommer rett fra skolen ikke må vente ute. I Skute kirke starter vi kl.18 og er da ferdig senest kl.19.30. Informasjon om fotografering (klær, sko under kappen), er å finne i infobrosjyren. Onsdag 10.mai kl.16 i Fluberg kirke og kl.18 i Skute kirke. 

Onsdag 10. mai kl 15-17 møtes også konfirmantene i Hov til øvelse og foto.

Søndag 14.mai blir det en helt vanlig, og samtidig også uvanlig gudstjeneste i Fluberg kirke. For første gang skal vi feire Motorsykkelgudstjeneste. Dette sammen med Dokka MC og Holy Riders. Det blir en gudstjeneste med litt mer "gass" og "trøkk" enn til vanlig. Etter gudstjenesten blir det servert pølser, saft og kaffe ute, og vi får rikelig med anledning til å både snakke sammen og se på motorsykler. For alle de som mangler gudstjenester er dette en god anledning til å fylle opp listen. Søndag 14.mai kl.11 i Fluberg kirke.

17.mai er det gudstjenester både i Hov- og Skute kirke. I Hov kl.09 og i Skute kl.12. 

Etter dette starter konfirmasjonsgudstjenestene:

Lørdag 20. og søndag 21.mai kl.11 i Hov kirke. Søndag 21.mai kl.11 i Skute kirke. Lørdag 28.mai kl.10.30 og 12.30 i Fluberg kirke. Søndag 4.juni kl.11 i Landåsbygda kirke. 

 

Tilbake