Tidligkveld med Pastor Wang og Vivian prest


Hov kirke søndag 19.mars kl.18

Kveldens gjest, Sebastian Christensen, vokste opp i en liten bygd i Buskerud på 70- og 80-tallet. Oppdagelsen av å være født i feil kropp var utfordrende, og førte dessverre også til både mobbing og overgrep. Til tider var tilværelsen så krevende at Sebastian tenkte at livet var for vondt til å leve. Heldigvis har dette endret seg. I dag har Sebastian det bra, noe han også selv kan erkjenne at han fortjener.

Sebastian har mange bein å stå på. Han har blant annet jobbet som både sykepleier, rusterapeut og høgskolelektor. I tillegg til jobben som rådgiver for VAKE (kirkelig ressurssenter mot seksuelle overgrep), er han også foredragsholder og musiker.

I 2022 deltok Sebastian i The Voice, noe som ga overveldende respons. At noen med tung bagasje klarer å lande med begge beina var, i tillegg til det musikalske, for mange godt å oppleve. Tilliten mange har vist med sin åpenhet har gjort at Sebastian også føler et ansvar når det kommer til sin formidling.

I samarbeid med Hamar bispedømme har Sebastien reist rundt i prostiene med kurset «Kirken skaper trygge rom» - et kurs for økt kompetanse i møte med LHBT+ personer i kirken. Så kan det være at mange vil si: «Er det nødvendig da?» «Vi er da åpne nok som vi er?» «Her har vi alltid vært inkluderende, dette gjelder ikke oss», osv. Er det noe vi som prester lærte av kurset, så er det at vi fortsatt har mye å lære. Og akkurat som vi forteller at en må komme til kirken for å virkelig lære hva en gudstjeneste er, så tenker vi at det å bli kjent med mennesker som definerer seg innenfor LHBT+ er den beste start.

Denne kvelden vil Vivian samtale med Sebastian. Samtalen vil garantert vekke mange følelser. Målet med å skape trygge rom er ikke å være enig med alle en møter, men å akseptere alle. Akseptere og klare å åpne opp for et fellesskap hvor alle, alltid og uansett, opplever å ha samme verdi uavhengig av identitet. Her tror vi at Sebastian vil ha mye å gi.

Når det kommer til å gi så inviterer vi ikke en scenemann av hans kaliber for å bare prate. Her vil det også bli sang og musikk. Både fra Sebastian og Tidligkveldbandet under ledelse av vår egen Pastor Wang.

Og selvsagt blir det også gratislotteri med premier, samt kaffe og tid til å prate før vi går hver til vårt.

Tilbake