Konfirmantopplegg Hov -revidert


Her er konfirmantopplegget for Hov - revidert november 2022

Velkommen som konfirmant 2023

 

https://ressursbanken.kirken.no/contentassets/fbf5a157702045e99886175b445710fa/bilder/bilder%20uten%20%C3%A5rstall/konf-some-foto_von-2.jpg

 

Enger og Hov kirke

 

Introduksjon

Vi som er ansvarlige for konfirmasjonstiden i Enger og Hov vil gjerne gi konfirmanter og konfirmantforeldre/-foresatte informasjon om opplegget vårt.

Konfirmasjonen henger sammen med dåpen. De aller fleste konfirmanter var døpt som barn. Da lovet foreldre/-foresatte og faddere at de skulle få opplæring i den kristne tro.

I konfirmasjonstiden vil vi ved samlinger og gudstjenester bli bedre kjent med kirken og den kristne tro. Konfirmantene vil blant annet lære om hva det er å være et menneske skapt av Gud, om å leve i fellesskap med Gud og hverandre, om å høre til og identitet. Alle tema er hentet fra Bibelen og våre liv.

Konfirmasjonstiden er for alle som ønsker å delta. Men for å bli konfirmert så må en være døpt. De som ikke er døpt kan motta dåp før konfirmasjonen.

I dette heftet finner du mye av det du trenger å vite om konfirmantopplegget. Vi tror at tiden frem mot selve konfirmasjonsdagen vil bli både lærerik og morsom, og gleder oss til å møte konfirmantene.

 

 

 

Konfirmantplan høsten 2022

 

 

 

Konfirmantplan våren 2023

 

Onsdag 11.januar kl.15-16.30 Konfirmantsamling i Hov kirke.

Tema: Hva er sannhet? Hvorfor tror vi kristendommen er sann!

 

Onsdag 25.januar kl.15-16.30 Konfirmantsamling i Hov kirke.

Tema: Hva betyr gudstjenesten? Vi øver til gudstjeneste med aktive konfirmanter.

 

Onsdag 18.januar kl.15-17.30 Konfirmantsamling i Hov kirke. Vi går gjennom temaene for gudstjenesten med aktive konfirmanter, og øver på denne. NB: Denne er flyttet til kl.11 søndag 22.januar (opprinnelig satt opp kl.17.00).

 

Fredag 10.- søndag 12.februar. Konfirmantweekend i Håkonshall.

Her samles det hundrevis av konfirmanter fra Innlandet. Denne helgen trenger vi hjelp fra foreldre/ -foresatte til vakthold, servering, opprydding og andre oppgaver. Vi trenger noen som kan være med hele helgen, og noen som kan bidra lørdag og/eller søndag.

Konfirmantene må ha med: Sovepose, toalettsaker, håndkle, innesko, klær til inne- og utebruk (til all slags vær), skrivesaker, Bibel eller Det nye testamentet, eventuelt lommepenger (alle får det de trenger av mat) og godt humør.

Prisen er inkludert i konfirmantavgiften. Mer informasjon kommer senere.

 

Onsdag 22.februar kl.15-16.30 Konfirmantsamling i Hov kirke.

Tema: Hvor går grensen?

 

Onsdag 8.mars kl.15-16.30 Konfirmantsamling i Hov kirke.

Tema: Nestekjærlighet og diakoni. Vi øver på det vi skal bidra med under ungdomsgudstjenesten i Hov.

NB!  LØRDAG 11. MARS KL 10-13. TEMADAGEN OM DØD OG SORG ER FLYTTET HIT

Onsdag 22.mars etter skoletid på Søndre Land ungdomsskole. Felles samling for alle konfirmantene i Søndre Land.

Informasjonsmøte om Fasteaksjonen. Pizza og brus.  

 

Tirsdag 28.mars kl.17 Fasteaksjonen.

Vi går med bøsser og samler inn penger til Fasteaksjonen.

Denne kvelden trenger vi hjelp av foreldre/- foresatte til å kjøre konfirmantene rundt til de forskjellige rodene i Enger og Hov.

 

Uke 15 Diakoni i handling

Konfirmantene skal i løpet av uken utføre en diakonal gjerning som de skal skrive en kort rapport om og ta med tilbake til konfirmantlederne.

 

Onsdag 26.april kl.15-16.30 Konfirmantsamling i Hov kirke.

Tema: Veien videre! Vi øver til samtalegudstjenesten.

 

Onsdag 9.mai kl.15 – 17 Øvelse og fotografering i Hov kirke.

Torsdag 10.mai kl.16-17 Øvelse og fotografering i Enger kirke.

For at alle skal få mulighet til å få øve og fotograferes i sin kirke har vi satt opp to tider for øvelsene. Konfirmantene møter i kirken de skal konfirmeres i. Da får vi også prøvd kapper og får hengt de klar til den store dagen.

Konfirmantene trenger ikke stille i full festdrakt, men være pent kledd under kappen. Om en skal benytte bunad eller dress så ha skjorte med pynt eller slips under. Ha også med pensko. Mange har tidligere år møtt med hettegenser og joggesko, noe som dessverre blir godt synlig under kappen.

 

 

 

Gudstjenester våren 2023

Søndag 22.januar Hov kirke kl.11 Gudstjeneste med aktive konfirmanter. MERK DERE AT DENNE ER FLYTTET TIL KL.11

 

Søndag 26.mars Hov kirke kl.18 Ungdomsgudstjeneste. Konfirmantene fra Skute, Landåsbygda og Fluberg deltar også.

 

Søndag 7.mai Hov kirke kl.18 Samtalegudstjeneste.

 

Lørdag 20.mai Hov kirke kl.11 Konfirmasjonsgudstjeneste

 

Søndag 21.mai Hov kirke kl.11 Konfirmasjonsgudstjeneste

                                                            

 

 

 

 

Samlingene

Alle samlingene er obligatoriske. Å være konfirmant innebærer også å følge med på det som er av undervisning og samlinger. Om det er dager noen ikke kan møte, for eksempel ved sykdom, ønsker vi beskjed. Dersom det er konfirmanter som trenger spesiell tilrettelegging er det viktig at vi får informasjon om dette. Vi ønsker at alle konfirmanter skal ha et fint år, derfor legger vi til rette så godt vi kan.

 

Sammen på samlinger

Vi forventer at alle som melder seg på til konfirmasjon vil bidra til å skape et godt miljø for alle. På samlingene ønsker vi at alle oppfører seg pent mot hverandre. Vi forventer også at alle gjør sitt beste for å delta på opplegget som er laget.

 

Gudstjenester

Konfirmanten skal gjennom konfirmasjonstiden delta på minimum åtte gudstjenester. Seks av disse har vi allerede lagt inn i programmet. Konfirmanten velger da to gudstjenester utenom, og velger selv kirke. Vi oppfordrer selvsagt alle til å feire så mange gudstjenester som mulig, og ønsker også at konfirmantene blir med å bidra i gudstjenestene. Konfirmasjonsgudstjenesten teller ikke som en av de åtte gudstjenesten konfirmanten skal delta på.

 

Til konfirmantforeldre/- foresatte

Dette blir et litt annerledes år også for dere. Vi har lagt opp til at også dere engasjerer dere i det konfirmantene er med på.

De søndagene deres konfirmant er med som ministrant (medhjelper) i gudstjenesten er det fint om også dere er med konfirmanten.

 

Etter samlingene vil dere motta en e-post fra oss hvor vi forteller litt om hvordan samlingen har vært, og hva vi snakket om. I denne e-posten vil vi også komme med tips om tema dere kan snakke sammen om hjemme.

 

Det koster litt å være konfirmant, men fellesrådet og menighetsrådene subsidierer kostnadene, dermed er prisen for å delta 1450 kroner. Prisen inkluderer Kirkesafari, Weekend, samlinger og materiell.

Vi er svært glad for at din/deres ungdom har valgt konfirmasjon i kirken, og vil gjøre vårt aller beste for at dette skal bli et fint og minnerikt år. For at det skal bli så godt som mulig er det viktig at også dere tar kontakt med oss om det skulle være noe.

 

Nedenfor finner dere informasjon til leder for Enger og Hov, lederne for Skute, Landåsbygda og Fluberg (da vi også samarbeider om noen samlinger), samt kirkekontoret. Når dere tar kontakt er det viktig at dere alltid først tar kontakt med den/de som er leder for din/deres konfirmant.

 

Med ønske om en velsignet konfirmasjonstid

Øystein, Vivian og Therese

 

 

 

Kontaktinformasjon

 

Øystein Wang

Sokneprest for Hov og Enger

tlf. 95279498

e-post ow896@kirken.no

 

Vivian Fleischer Nyborg

Sokneprest for Fluberg og Skute

tlf. 95816279

e-post vn358@kirken.no

 

Therese Meyer Baines

Trosopplærer

tlf. 98471199

e-post tb492@kirken.no

 

 

Kirkekontoret

Rådhuset i Hov 3.etage

tlf. 61126670

Kontoret er betjent fra kl.10-14 mandag – fredag

 

Følg også med på vår hjemmeside kirkenisondreland.no

Samt Kirken i Søndre Land på Facebook.

 

 

 

 

 

Tilbake