Åpen kirke søndag 10.juli Kl.15-18


I sorgen etter Joachim Johnsgaard Snipstad sitt tragiske dødsfall er Hov kirke åpen

for alle som ønsker å være sammen i sorgen.  

I kirken er det mulighet for stillhet, lystenning og samtale.

Kirken er åpen søndag 10.juni fra kl.15-18.

Prest og representant fra kommunens kriseteam med flere vil være tilstede. 

Tilbake