Vel møtt til gudstjeneste på Ødegården


Søndag 26.juni kl.11 på Ødegården (Vestrumsbygda). Ved dårlig vær flyttes gudstjenesten til Fluberg kirke.

Søndag 26.juni ber vi om godt og tjenelig vær slik at vi kan feire gudstjeneste under åpen himmel Gudstjenesten feires på Ødegården (der Vivian prest bor). 

NB! TA MED STOL

Etter gudstjenesten blir det kirkekaffe i hagen. 

Gerd spiller og Øystein og Vivian er som vanlig prester :-) Elsa Karin og flere fra Menighetsrådet blir også å treffe. 

Vi gleder oss til å feire med akkurat deg/dere.

Tilbake