Vel møtt til Friluftsgudstjeneste


Amundstuen søndag 19.juni kl.12

 

Vel møtt til Friluftsgudstjeneste på Amundstuen.

Øystein leder gudstjeneste, Gerd spiller og en gruppe fra Søndre Land kirkekor er med og løfter sangen.

Vi ber om godt og tjenelig vær og gleder oss til å feire gudstjeneste sammen ute i Guds frie natur. 

Tilbake