Nye retningslinjer for smittevern for kirken i Søndre Land


Regjeringen la den 5. november 2020 fram nye nasjonale retningslinjer for smittevern. Kirkerådet fulgte fredag den 6. november 2020 opp med ny smittevernveileder. Dette medfører endringer for aktiviteter i kirkene i Søndre Land ut november måned.

 

De nye retningslinjene og anbefalingene medfører innstramminger for/ved arrangementer i kirken i Søndre Land ut november måned:

-Maksimalt 50 deltakere ved arrangementer i kirkene

-Det åpnes kun for forordnede gudstjenester, avtalte dåp og bryllup og gravfedsseremonier

Dette betyr igjen at andre arrangementer som ikke er nevnt ovenfor, blir avlyst. Arrangementer i desember, både de som er under planlegging og de som allerede er fastsatt, vil bli vurdert i uke 46. Informasjon vil bli gitt så snart som mulig. Mot slutten av perioden vil det bli gjort nye vurderinger.

Vi ber alle om å være nøye med å følge de generelle smittevernreglende for å bidra til å dempe smitteveksten:

  • Alle som er syke (også de som er bare «litt» syke) skal være hjemme og ikke komme til kirken
  • Bruk kun bruke kirkens hovedinngang
  • Registrer deg med navn og telefonnummer ved inngang (pålagt i følge retningslinjene)
  • Hold avstand til andre når du går inn og ut av kirken
  • Sitt kun i annenhver benk og der det er lagt ut programmer. Familier som bor under samme tak, kan sitte sammen.
  • Sprit hendene dine ved inn- og utgang
  • Nys/host i armkroken

Takk for at du bidrar til å beskytte de mest sårbare ved også på denne måten bidra til å hindre smittespredning.

Link til regjeringens retningslinjer av 5. november 2020:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/-hold-dere-hjemme-ha-minst-mulig-sosial-kontakt/id2783763/

Tilbake