Retningslinjer for arrangementer i kirken


For  å hindre smittespredning har vi utarbeidet følgende retningslinjer for deltakelse på kirkens arrangementer. Oppdatert 15. juni.

 

Personer med luftveissymptomer/sykdom, skal ikke delta eller være tilstede i kirken

• Husk god håndhygiene

• Nys/host i albukroken

• Antallet personer som kan samles i kirkene er nå økt til 200, men i praksis blir antallet i våre kirker lavere, da vi også må sørge for at 1-metersregelen overholdes. Her er en oversikt:

Fluberg kirke: maks 112 personer

Hov kirke: maks 108 personer

Enger kirke: antall kommer

Landåsbygda kirke: antall kommer

Skute kirke: antall kommer

• Hold avstand og unngå fysisk kontakt, også ved utgang fra kirken.

• Unngå berøring av inventar og utstyr 

Etter pålegg fra kommunelegen registrerer vi alle deltakere med navn og kontaktinformasjon. Dette for å kunne spore smitte i etterkant. Denne listen oppbevares i 10 dager. Deretter makuleres den.

 

Takk for at du bidrar!

Vennlig hilsen 

Kirken i Søndre Land

Tilbake