Nye datoer for konfirmasjonene til høsten er klare!


Kirken i Søndre Land har nå satt nye datoer for konfirmasjonene til høsten.

Hvor mange personer som blir tillatt i kirkene til høsten, kan vi på det nåværende tidspunkt ikke si noe om. Det vil være de til enhver tid gjeldende bestemmelser som avgjør dette.

 

Her er de nye datoene for konfirmasjonene til høsten. Som nevnt i innledningen ovenfor, kan vi ikke si noe sikkert om hvor mange personer som blir tillatt i kirkene de aktuelle datoene til høsten. Vi henstiller til alle om å følge godt med på utviklingen og den informasjon som blir gitt fra sentrale og lokale helsemyndigheter.

Konfirmasjonsdatoene i kronologisk rekkefølge:

Dag

Dato

Kirke

Klokkeslett A*)
Ved 50 stk. i kirken
fom. 7.5.2020

Klokkeslett B*)
Evt. ved 200 stk. i kirken fom. 15.6.2020

Søndag

20/9

Skute

10.00

10.00

Søndag

20/9

Enger

11.00

11.00

Søndag

20/9

Landåsbygda

12.00

12.00

Lørdag

3/10

Hov

11.00 og 13.00

11.00

Søndag

4/10

Hov

11.00 og 13.00

11.00

Lørdag

10/10

Fluberg

10.00 og 12.00

11.00

Søndag

11/10

Fluberg

10.00 og 12.00

11.00

*Forklaring til «Klokkeslett A og B» i kolonnen ovenfor
Vi har forsøkt å ta hensyn til at det kan komme lettelser i restriksjonene utover sommeren. Kolonne A gir dager og tidspunkter der retningslinjene pr. 7. mai legges til grunn. Regjeringen har sagt, men ikke garantert, at det kan bli tillatt med ansamlinger av folk på 200 stykker fra og med den 15. juni. Dersom dette skulle bli en realitet, har vi laget et alternativ (kolonne B) som hensyntar at det blir tillatt med 200 stykker, og at kravene til avstand gjør at vi kan ta inn 200 stykker i kirkene. I juni kommer det mer informasjon i tilknytning til gjennomføring av konfirmasjonsgudstjenestene.

Vi må be om at alle legger merke til følgende: Dersom det skulle komme strengere restriksjoner igjen til høsten, vil klokkeslettene kunne bli endret, og man må vurdere å sette inn ekstra gudstjenester med færre deltakere pr. gudstjeneste. Vi kommer tilbake med informasjon dersom dette skulle bli aktuelt. Det aller viktigste nå, er at datoene er kommet på plass.

Konfirmantene i Hov: De som har valgt lørdag, blir konfirmert lørdag 3. oktober. De som har valgt søndag, blir konfirmert søndag den 4. oktober.

Når det gjelder fordeling av konfirmantene i Fluberg kirke, kommer vi tilbake til dette i løpet av uke 19 (4. – 8. mai).

Tilbake