Velkommen til digital kirke!


Vi kan ikke samles i kirken som vi vanligvis gjør. Derfor inviterer kirken i Søndre Land til fellesskap og gudstjeneste på nett.

 

Kirken i Søndre Land ønsker å bidra til en mest mulig normal hverdag, som ellers er helt unormal. Dette gjør vi ved å lage egne, små digitale "minigudstjenester" som vi publiserer her og på Facebooksiden vår "Kirken i Søndre Land". Vårt ønsker og håper at disse kan bidra til samhold, fellesskap, tro og håp for en verden i krise.

Vi har tidligere lagt ut tilsammen fem gudstjenester, som av rettighetshensyn må fjernes etter at de har vært publisert på internett en uke. Men vi jobber videre med nye prosjekter, så følg med. Oppdateringer kommer!

Vi samarbeider med, og legger også ut gudstjenester, fra Nordre Land.

Gudstjenestene legges ut her på våre hjemmesider og på våre Facebooksider: "Kirken i Søndre Land"

Gudstjenesten denne uken er en fredsgudstjeneste i forbindelse med frigjøringsjubileet 8. mai. Den ble sendt fra Hov kirke 10. mai:

Her er også vår Påskesamling for barn:

 

Tilbake