Konfirmasjoner 2020 utsettes til høsten


Kirken i Søndre Land følger de retningslinjer som i dag, 17. mars, har kommet fra kirkens ledelse om at konfirmasjonene utsettes til høsten.

 

Dette som følge av den alvorlige situasjonen hele verdenssamfunnet står overfor nå. 

Vi kommer tilbake med nye konfirmasjonsdatoer når dette er avklart.

Tilbake