Oppdatert 15/4: Antall deltakere i begravelser. Dåp utsettes


I samarbeid med våre naboer, har Den norske kirke i Søndre Land vedtatt innskrenkninger ved dåp og begravelser. 

 

Antall deltakere i begravelser er maksimalt 10 stykker, inkludert kirkens og byråets betjening.

Allerede planlagte dåpshandlinger gjennomføres som planlagt, men kun med den nærmeste dåpsfamilie til stede. Maks antall til stede: 10 stykker.

Dåp som ikke er avtalt, skal som hovedregel utsettes. Det gjøres unntak for nød-dåp.

Tilbake