Sorg- og livsmestringsgruppe


INVITASJON TIL SORG-OG LIVSMESTRINGSGRUPPE HØSTEN 2021

 

Kan sorg bli snudd til fornyet livsmot? Hvordan skal vi tenke om vår sorg? Hvor kan vi komme for å lette på trykket?

Når en som står oss nær dør, kjenner vi sorgen ramme livene våre. Hvordan den oppleves er ulikt fra person til person. Vi tror at det å dele erfaringer om sorgen kan være til hjelp for å arbeide seg gjennom en tung periode i livet. Noen opplever at sorgen blir enklere å leve med etter en tid. Å delta i en sorggruppe kan være en god hjelp på veien tilbake til en meningsfull hverdag.

Kirken i Søndre Land inviterer deg som har mistet en kjær til å bli med i sorg- og livsmestringsgruppe. En gruppe består vanligvis av 4-8 personer og ledes av kirkens to prester Øystein Wang og Vivian Fleischer Nyborg. Sorggruppen er et sted for å snakke om egen sorg. Her går det an å dele sine tanker og erfaringer med andre mennesker som også har opplevd tap. Kjenner du andre som kan ha lyst til å være med i en sorggruppe, så fortell gjerne om dette tilbudet.

Høsten 2021 blir det seks samlinger i Hov kirke, fra klokken 18.00 – 19.30. Datoene som gjelder er: 30.september, 14. og 28. oktober, 1. og 25. november og 9. desember.

Det er fint med påmelding (til kirkekontoret eller en av prestene) slik at vi vet hvor mange som komme. Gruppen lukkes for nye deltagere etter andre samling.

Tilbake