Velkommen til dugnad på kirkegårdene


Velkommen til
DUGNAD PÅ KIRKEGÅRDEN
Hov kirkegård : Torsdag 22. april Kl. 17
Fluberg kirkegård: Torsdag 22. april KL. 17.
TA MED RIVE!
Menighetsrådet serverer kaffe.
 

Tilbake