Endringer i smittevernreglene den 19. januar 2021


Regjeringen kom den 18. januar 2021 med endringer i smittevernreglene som ble innført den 4. januar.

 

Endringer i smitteverntiltakene - forsiktig åpning av samfunnet

Den 18. januar presenterte Regjeringen endringer i de gjeldende smitteverntiltakene. I sum representerer endringene en forsiktig åpning av samfunnet , men også at vi fortsatt må være påpasselige med tanke på smittevern og være omtenksomme overfor hverandre. Den norske kirke/Kirkerådet sendte i går kveld ut en oppsummering av endringene:

•Anbefalingen om å avlyse alle fysiske samlinger gjelder ikke lenger
•Barne- og ungdomsarbeidet kan gå som normalt, Kirkerådet har laget en ny trafikklysmodell for smittevern i barne- og ungdomsarbeidet
•Innendørs arrangementer kan gjennomføres med 10 deltakere + medvirkende. Utendørs gjelder grensen på 200 + medvirkende
•Begravelser kan fortsatt ha 50 deltakere + medvirkende innendørs
•Vær oppmerksom på evt. strengere lokale regler

Det er nå mulighet for å gjennomføre gudstjenester med inntil 10 deltakere + betjening. I løpet av uken vil vi få klarlagt når det blir gudstjeneste i Søndre Land igjen. Øystein og Gerd vil sende ut informasjon om når barnekoret og kirkekoret kan starte opp igjen.

Her finner du en lenke til Regjeringens endringer den 19. januar:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/pm-18.1/id2828908/

Tilbake